ANAL FİSTÜL ve PERİANAL APSE


ANAL FİSTÜL ve PERİANAL APSE

Anal fistül ve perianal apse hastalıkları hakkında şu bilgileri verebiliriz;

“Anorektal fistül,  anal kanal yada kalın barsağın son kısmı ile cilt arasında tüneller yada yollardır. Anorektal abse ve fistüller birbirinin nedenidir; aynı proçesin değişik evreleridir. Apse (iltihapla dolu şişlik) , genellikle anal kanaldaki , ağızları anüs içersine açılan bezlerin ağızlarının tıkanması sonucunda meydana gelir. Oluşan apseler veya enfeksiyonlar bir müddet sonra kendiliğinden boşalmak amacıyla , son barsak içersindeki bir yere veya anüs çevresindeki deri kısmına açılır. Bu şekilde tünel açılmasına “fistül” denir. Anal fistüller genellikle anal apse sonucunda meydana gelir. Ayrıca; yabancı cisim, travma, tümör, crohn, ülseratif kolite bağlı olarak “özel” anorektal fistüller de vardır.”

Perianal Abse

Belirtiler

Anal apse ,makata yakın bölümde şişlik rahatsızlık meydana getirir. Şiddetli ağrı ve ateş oluşabilir. Anal fistülde anal kanaldan fistülün dış ağzına (genellikle makat çevresindeki deri bölümüne) hafif miktarda ,zaman zaman miktarı artan ve pis kokulu sarı-kahverengi renkli akıntı görülür.

Anorektal Abse Sınıflaması

Yerleşim yerine göre yapılır:

Perianal Absenin Endosonografik Görüntüsü

1- Perianal

2- İskiorektal

3- Yüksek İntersfinkterik

4- Supralevator

Perianal Fistülde Yeni Sınıflama

1- Alçak (Basit) Fistül

2- Yüksek (Komplex) Fistül

Fistül Tedavisi

Ameliyatsız (yapıştırıcı madde enjeksiyonu ile) bazı yöntemler tarif edise de anal fistülün genel kabul gören tedavisi halen ameliyattır.

Ameliyat teknikleri hakkında şu bilgileri söleyebiliriz:

1- Fistülotomi-Fistülektomi

Tüm alçak fistüllerde en sık uygulanan ve sonuçları en iyi olan yöntem fistülotomi(kanalın kesilmesi) veya fistülektomi (kanalın çıkarılması)’dir. Ancak yüksek fistüllerde tedavi ciddi bir sorun olup, bugüne kadar kesin bir tedavi yöntemi de tanımlanmış değildir.

2- Seton

Fitil anlamına gelir. Genelde kompleks fistüllerde etrcih edilir. İpek gibi iritan bir materyel fistülden geçirilerek bırakılır. En az iki ay hasta bununla yaşar. Birkaç aylık süre sonunda seton alınır. Bundan sonraki bölümde fistülün durumuna göre ikinci bir ameliyat planlanabilir.

Core out, mukozal advancement flap gibi ameliyat teknikleri de vardır.

Abse Drenajı

Apse Tedavisi

Apsenin tedavisi cerrahi olarak drenajdır yani iltihabı boşaltmak ve apse poşunu temizlemektir. Apse drene olduktan sonra kişilerin bir bölümünde birkaç hafta sonra (bazen birkaç ay yada yıl sonra) fistül oluşabilir.

Bu ameliyatlardan sonraki en büyük sorun apse ve fistülün nüks etmesi yani tekrarıdır. Henüz bu riski tamamen ortadan kaldırmış bir teknik bulunamamıştır.

Op. Dr. Türker Ertürk

Genel Cerrahi Uzmanı

  1. No comments yet.
(will not be published)