Hakkımda

Op. Dr. Türker ERTÜRK

1972 yılında Diyarbakır’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de bitirdikten sonra, lise öğrenimimi İzmir Fen Lisesi’nde tamamlamıştır.

1989 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Departmanında fakülte hayatına başladı.1996 yılında Tıp Fakültesi’nden tıp doktoru ünvanı ile mezun oldu.

1998 – 2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda, çalışdı. Bu yıllarda Eğitim Becerileri Kursuna katılarak Başarı Sertifikası aldı.

2000 yılında SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasına başladı. 2005 yılında Genel Cerrahi uzmanı oldu. Genel Cerrahi uzmanlığını aldıktan sonra 2005 yılında SB. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesinde yaklaşık dört  ay Endoskopi çalışmalarında bulundu. Altı ay S.B. Adilcevaz Onkoloji Hastanesinde Genel Cerrahi uzmanı olarak çalıştı. 2006 – 2012 yılları arasında Özel Çapa Hastanesinde Genel Cerrahi Kliniğinde ve Endoskopi Ünitesinde görev yaptı. 2012 – 2104 yılları arasında Medipol Üniversitesi Vatan Kliniği ve Fındıkzade Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde ve Endoskopi Ünitesinde hizmet verdi. 2014 yılında Acıbadem Üniversitesi International Hospital Organ Nakli Merkezinde ve Genel Cerrahi Kliniğinde çalışmalarını sürdürmek üzere göreve başladı.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinden 2011 yılında mezun olarak işletme diploması almıştır. 2017 yılında da Marmara Üniversitesi Halk Sağlığı Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Çok sayıda kongreye ve sempozyuma iştirak edip Katılım Sertifikası ve birçok Eğitim Kursundan Başarı Sertifikası aldı.

Uluslararası dergilerde ve Ulusal hakemli dergilerde birçok makale yayını mevcuttur. Çok sayıda Tıbbi ve Cerrahi kongre bildirisi çalışmaları mevcuttur.

Bilimsel çalışmalarından bazıları ödüle layık görülmüştür.

Üye Olduğu Bilimsel Dernekler ve Mesleki Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği İstanbul Tabip Odası

European Society for Surgical Research

Türk Cerrahi Derneği

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

Ulusal Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği

Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği

Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

Türk Obesite Derneği

İstanbul Cerrahi Derneği

Diyaliz Hekimleri Derneği üyesidir.

 

Bilimsel Çalışma ve Yayın Listesi

Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

1) Ertürk T, Kaygusuz A, Dağtekin T, Dinçel O, Kınacı E, Çalışkan YK. Bir Olgu Nedeniyle Kolonda Senkron Tümör Tanısında Güçlükler. İstanbul Tıp Dergisi. 2004; 4: 45-48.

2) Ertürk T, Kaygusuz A, Dağtekin T, Kınacı E, Dinçel O, Çalışkan YK. İnternal Supravezikal Herni’ye Bağlı Barsak Obstrüksiyonu. İstanbul Tıp Dergisi. 2004; 2: 42-44.

3) Kınacı E, Kaygusuz A, Ertürk T, Dinçel O, Çalışkan YK. İnce Barsakta İnvaginasyona Sebep Olan İnflamatuar Fibroid Polip Olgusu. İstanbul Tıp Dergisi. 2004; 3: 47-49.

4) Dinçel O, Kaygusuz A, Ertürk T, Dağtekin T, Kınacı E, Çalışkan YK. Nadir Görülen ve Tanısı Güç Olan Bir Karında Kitle Olgusu: Duodenal Stromal Tümör. İstanbul Tıp Dergisi. 2004; 2: 23-25.

5) Ertürk T, Köroğlu G, Kaygusuz A, Şağban AD, Alkan M. Metakron Tümöre Bağlı İnce Barsak Tıkanıklığı. Okmeydanı Tıp Dergisi. 2005; 3.

Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantı Sözlü Bildirileri

1) Kınacı E, Başak F, Çalışkan Y, Ertürk T, Kaygusuz A, Aren A. Akut Apandisit Ön Tanılı 562 Olgunun Retrospektif Analizi, S-166. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2004 May 26-30; Antalya, Turkey. Türk Cerrahi Günleri Kongre Özet Kitabı;: p 95-96.

2) Ertürk T, Kaygusuz A, Sevinç M, Dağtekin T, Kınacı E, Dinçel O, Çalışkan YK, Köroğlu G. İnternal Supravezikal Herni’ye Bağlı Barsak Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 2004 Sep 23-26; Mersin, Turkey.

3) Sevinç M, Ertürk T, Başak F, Tardu A, Özkan H, Aren A, Kaygusuz A. İnce Barsağa Seminom Metastazı Sonucu Oluşan Akut Mekanik Barsak Obstrüksiyonu: Olgu Sunumu. V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 2004 Sep 23-26; Mersin, Turkey.

4) Ertürk T, Dinçel O, Özkan A, Alkan M, Kaygusuz A. Guatr Tanısı ile Ameliyat Edilen 123 Olgudan Patoloji Sonucu Kanser Çıkan Olguların Retrospektif Analizi, S-5. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 287.

5) E. Ayşan, G. Köroğlu, V. Türkelı, A. Özgönül, A. Özyaşar, K. Kılıç, T. Ertürk, Ö. Özdemır. Türkiye’de Asistan Hekimler. Sekiz İlde, 891 Asistan Hekim Katılımlı Anketin Sonuçları, S-271. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2006 May 24 – 28; Antalya, Turkey.

Ulusal Kongre ve Bilimsel Toplantı Poster Bildirileri

1) Ertürk T, Dağtekin T, Dinçel O, Kınacı E, Çalışkan YK, Kaygusuz A. Tiroidektomi Sonrası Gelişen Hipokalsemi Olgularının Retrospektif Analizi, P-21. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 274.

2) Ertürk T, Çalışkan YK, Köroğlu G, Şağban A, Kaygusuz A. Diyabetik Olup Ayak Yarası Gelişen ve Amputasyon veya Debridman Yapılan 481 Hastanın Retrospektif Analizi, P-10. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 269-270.

3) Ertürk T, Dağtekin T, Kınacı E, Kaynakgöz Ö, Kaygusuz A. Eş Zamanda Saptanan, Tiroid Bezinin Bir Lobunda Meduller Tiroid Karsinomu, Diğer Lobunda Papiller Tiroid Karsinomu, P-11. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 270.

4) Ertürk T, Köroğlu G, Şağban A, Alkan M, Kaygusuz A. Cerrahi Gamma Prob Klavuzluğunda Tamamlayıcı Tiroidektomi, P-32. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 279.

5) Ertürk T, Dinçel O, Kınacı E, Çalışkan YK, Kaygusuz A. Sürrenal Bezde Bilateral İnsidentaloma, P-34. 4. Medikal-Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 2004 Dec 10-12; Bursa, Turkey. Endokrinolojide Diyalog. 2004; 4 (1): p 280.

6) Ertürk T, Şirin S, Summak M, İşler C, Kaygusuz A. Perfore Apandisit Sonrası Nekrotizan Fasiitis, P-2. Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi; 2005 Apr 14-17; İzmir, Turkey. Kongre Özet Kitabı; p 185-187.

7) Kaygusuz A, Yıldız E, Kaleli E, Özkan A, Küçük Ö, Ertürk T, Summak M. Toksik Guatr Hastalarında Tiroid Kanser Sıklığımız, P-50. 2. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi; 2002 Oct 26-28; İstanbul, Turkey.

8 ) Kaygusuz A, Özkan A, Kaleli E, Küçük Ö, Yıldırım O, Yıldız E, Çavuş T, Cevher T, Ertürk T. Akut Apandisit Nedeni Olarak Akciğer Küçük Hücreli CA Metstazı Olgusu. 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 2001 Oct 24-27; Konya, Tukey. Bildiri Özet Kitabı; p 12.

9) Kaygusuz A, Özkan A, Kaleli E, Yıldırım O, Yıldız E, Çavuş T, Cevher T, Küçük Ö, Ertürk T. İntraabdominal Adezyonlara Bağlı AMİO’larda Konservatif Tedavinin Yeri. 3. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 2001 Oct 24-27; Konya, Tukey. Bildiri Özet Kitabı; p 45.

10) Türker Ertürk, Atakan Özkan, Oğuzhan Dinçel, Gürol Köroğlu, Arslan Kaygusuz. Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Karın İçinde Kalan Safra Taşlarına Bağlı Umblikal Abse, P-342. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2006 May 24 – 28; Antalya, Turkey.

11) T. Ertürk, A. Özkan, G. Köroğlu, A.D.Şağban, A. Kaygusuz. Gastrointestinal Stromal Tümör’e Bağlı İntraabdominal Hematom, P-76. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2006 May 24 – 28; Antalya, Turkey.

12) Gürol Köroğlu, Türker Ertürk, Oğuzhan Dinçel, Alper Dursun Şağban, Arslan Kaygusuz.

Kronik Anal Fistüller Sonrası Anal Kanser Gelişimi, P-168. Ulusal Cerrahi Kongresi; 2006 May 24 – 28; Antalya, Turkey.

13) Gürol Köroğlu, Türker Ertürk, Alper Dursun Şağban, Arslan Kaygusuz.

Rektosigmoid Kolon Kanserlerinde Yetersiz Mezenter Rezeksiyonu ve Lokal Rekürrens, P-92. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu; 2007 April 12 – 14; Adana, Turkey.

14) Gürol Köroğlu, Türker Ertürk, Alper Dursun Şağban, Mahmut Summak, Arslan Kaygusuz. Anal Malign Melonom, P-95. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu; 2007 April 12 – 14; Adana, Turkey.

15) Gürol Köroğlu, Türker Ertürk, Alper Dursun Şağban, Seher Şirin, Arslan Kaygusuz.

Hemoroidektomi Sonuçlarımız, P-97. Çukurova Kolo-Proktoloji ve Stoma-Terapi Sempozyumu; 2007 April 12 – 14; Adana, Turkey.

16) G. Köroğlu, T. Ertürk, A. Şağban, S. Şirin, A. Kaygusuz.

İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Meme Kanserlerinde Değeri, P-15. Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi; 2007 April 20 – 22; Konya, Turkey.

17) G. Köroğlu, T. Ertürk, A. Şağban, S. Şirin, A. Kaygusuz.

Meme Kanserli 121 Olgunun Retrospektif İncelenmesi, P-16. Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi; 2007 April 20 – 22; Konya, Turkey.

18 ) G. Köroğlu, T. Ertürk, A. Şağban, S. Şirin, A. Kaygusuz.

Kolorektal Kanserler ve USG Bulguları, P-25. Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi; 2007 April 20 – 22; Konya, Turkey.

19) G. Köroğlu, T. Ertürk, A. Şağban, S. Şirin, A. Kaygusuz.

Pilonidal Sinüste Lokal Anestezi Altında Eksizyon ve Primer Kapama, P-26. Türk Cerrahi Derneği XXI. Bölgesel Cerrahi Kongresi; 2007 April 20 – 22; Konya, Turkey.

20) Gürol Köroğlu, Arslan Kaygusuz, Celal Özkarabulut, Türker Ertürk, Utku Kalafat.

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Sonuçlarımız, P-48. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi; 2008 April 17 – 20; Trabzon, Turkey.

21) Gürol Köroğlu, Arslan Kaygusuz, Türker Ertürk, Yahya Kemal Çalışkan.

Hiperaktif Nodül Her Zaman Selim midir?, P-60. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi; 2008 April 17 – 20; Trabzon, Turkey.

22) Gürol Köroğlu, Arslan Kaygusuz, Celal Özkarabulut, Türker Ertürk, Dinçer Altınok.

Tiroid Karsinomu: 25 Olgunun Retrospektif Analizi, P-61. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi; 2008 April 17 – 20; Trabzon, Turkey.

23) Arslan Kaygusuz, Gürol Köroğlu, Celal Özkarabulut, Hande Gökçe, Türker Ertürk.

Nodüler Guatrlı 162 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi, P-63. 3. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi; 2008 April 17 – 20; Trabzon, Turkey.

24) Türker Ertürk, Gürol Köroğlu. Kolesistolithiasis ve Umblikal Herni Birlikteliğinde Laparoskopi, P65.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 172.

25) Türker Ertürk, Gürol Köroğlu, Gökhan Göziş. Laparoskopide Saptanan Portal Ven Anomalisi: Olgu Sunumu, P66.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 172-173.

26) Türker Ertürk, Gürol Köroğlu, Aysel Yıldırım. Gastroskopik Polipektomi Sonuçlarımız, P110.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 193-194.

27) Türker Ertürk, Kerem Çağlayan, Şükrü Çiftçi, Gürol Köroğlu, Aysel Yıldırım, Filiz Sarıbıyık. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Sonuçlarımız, P111.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 194.

28) Türker Ertürk, Gürol Köroğlu, Aysel Yıldırım. Doksisiklin Kullanımına Bağlı Gelişen Ösofajit, P112.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 194-195.

29) Türker Ertürk, Kerem Çağlayan, Şükrü Çiftçi, Ayşe Kızılkan. Bronkoskopik Görüntüleme Eşliğinde Perkütan Trakeostomi, P113.  9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 2009 October 28 – 31; Antalya, Turkey. Endoskopik Laparoskopik ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi. 2009; 16(3): p 195.

 

Uluslararası Dergi Yayınları

1) Aysan E, Sevinc M, Basak E, Tardu A, Erturk T. Effectivity of qualitative urinary trypsinogen-2 measurement in the diagnosis of acute pancreatitis: a randomized, clinical study. Acta Chir Belg. 2008 Nov-Dec;108(6):696-8.

2) Erhan Ayşan, Türker Ertürk, Arslan Kaygusuz. Diyabetik Ayak Yarası Üzerine Hangisi Daha Etkili: Diyabetik Ayak Eğitimi mi, Öğrenim Düzeyi mi?. Ulusal Cerrahi Dergisi. 2008;  24 (1): 3-7.

3) Aysan E, Köroğlu G, Türkeli V, Özgönül A, Özyaşar A, Gülümser Ç, Kılıç K, Ertürk T, Özdemir Ö, Alpaslan A H, Bayrak S. Resident Physicians in Turkey: Results of a Survey of 1069 Resitents from 11 Provinces. Turk J Med Sci. 2008; 38 (1): 35-42.

Diğer Yayınlar

1) Harmanci H, Gurbuz Y, Torun SD, Tumerdem N, Erturk T. Reasons for non-vaccination during national immunization days: a case study in Istanbul, Turkey. Public Health. 2003; 117: 54-61.

2) Torun SD, Ertürk T, Tümerdem N, Gürbüz Y, Kaynak B, Harmancı H. İstanbul-Ümraniye’de 1999 U.A.G. 2. Turunun Değerlendirilmesi. VI: Ulusal Halk Sağlığı Günleri; 1999 Oct 6-9; Malatya, Turkey. Bildiri Özet Kitabı; p 82.

Alınan Kurslar ve Bilimsel Eğitimler

1) Eğitimciler için Eğitim Becerileri Kursu; Marmara Üniversitesi, 06-09 Ekim 1999, İstanbul.

2) I. Deney Hayvanları Araştırmaları Uygulama ve Etik Kursu; İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 06-07 Ocak 2005, İstanbul.

3) Travma ve Resüsitasyon Kursu; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 15-18 Şubat 2005, İstanbul.

4) Video – Laparoskopik Cerrahi Eğitimi; SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2000-2005, İstanbul.

5) IV. Medikal – Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 10-12 Aralık 2004, Bursa.

6) Anorektal Fizyoloji Kursu; İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, 07 Ekim 2004, İstanbul.

7) Kolon, Rektum ve Anüs Hastalıkları 9. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 08-09 Ekim 2004, İstanbul.

8 ) I. Makromasti ve Meme Kanseri Cerrahisi Sempozyumu ve Kursu; 25-26 Kasım 2004, İzmir.

9) İstanbul Tıp Fakültesi Meme Grubu IX. Mezuniyet Sonrası Meme Hastalıkları Eğitim Kursu; 24-25 Aralık 2004, İstanbul.

10) Benign Meme Hastalıkları Kursu; 07 Mayıs 2005, Ankara.

11) Kronik Venöz Yetersizlik Kursu; Dr. Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi, 25 Şubat 2005, İstanbul.

12) VIII Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi Meme Cerrahisi Kursu; 21 – 24 Eylül 2005, İstanbul.

13) Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskopi ve ERCP) Yeterlilik Eğitimi; 01/07/2005 – 21/10/2005, SB İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi, İstanbul.

14) İstanbul Meme Hastalıkları Araştırma ve Tedavi Derneği XI. Meme Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; 22 – 23 Aralık 2006, İstanbul.

Katılmış Olduğu Kongreler

1) 40th Congress of the European Society for Surgical Research; 25-28 May 2005, Konya-Turkey.

2) Ulusal Cerrahi Kongresi – 2004, Türk Cerrahi Günleri; 26-30 Mayıs 2004, Antalya.

3) V. Ulusal Endoskopik – Laparoskopik  Cerrahi Kongresi; 22-25 Nisan 2002, İstanbul.

4) V. KEPAN 2004 Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Kongresi; 06-10 Ekim 2004, Kuşadası.

5) Ulusal Fıtık Kongresi; 18-21 Mayıs 2005, Kapadokya.

6) 17. ANKEM Klinikler ve Tıp Bilimleri Kongresi; 26-30 Mayıs 2002, Antalya.

7) Alt Gastrointestinal Cerrahide Komplikasyonlar ve Sorunlar Kongresi; 14-17 Nisan 2005, İzmir.

8 ) V. Bölgesel Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 23-26 Eylül 2004, Mersin.

9) 16. Türk – Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi; 08 Haziran 2004, İstanbul.

10) 17. Türk – Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi; 07 Haziran 2005, İstanbul.

11) VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi; 21 -24 Eylül 2005, İstanbul.

12) 8. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri; 7 – 9 Mayıs 2009, İstanbul.

13) 7. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi; 13 – 17 Mayıs 2009, Antalya.

14) 10’th. European Congress of Trauma and Emergency Surgery; 13 – 17 May 2009, Antalya.

15) 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi; 28 – 31 Ekim 2009, Antalya.

16) 9. Çapa Gastroenterohepatoloji Günleri; 13 – 15 Mayıs 2010, İstanbul.

Katılmış Olduğu Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

1) 15th International Intensive Care Symposium; 12-14 May 2005, İstanbul.

2) VI. Türk – Alman Endoskopi Günü; 06 Haziran 2005, İstanbul.

3) Travma ve Acil Cerrahi Sempozyumu; 03-04 Şubat 2005, Diyarbakır.

4) İstanbul Cerrahi Toplantıları Cerrahi Video Forum; 16 Mayıs 2005, İstanbul.

5) Acıbadem –  Harvard Tıp Günleri, Meme Kanserine Multidisipliner Yaklaşım; 18-19 Ekim 2004, İstanbul.

6) Pankreatoloji 2005 Sempozyumu; 01 Nisan 2005, Ankara.

7) İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu; 18-19 Aralık 2003, İstanbul.

8 ) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Herkes İçin Transfüzyon Tıbbı Sempozyumu; 17-18 Mayıs 2005, İstanbul.

9) II. Cerrahpaşa Plastik Cerrahi Günleri, Baş Boyun Onarımları Sempozyumu; 03-04 Haziran 2005, İstanbul.

10) VI. Medulla Spinalis Yaralanmaları Sempozyumu, Medulla Spinalis Yaralanmalarında Tetraplajik El ve Nörojen Barsak Sempozyumu; 02 Nisan 2005, İstanbul.

11) Obezite ve Metabolik Sendrom ve Tıbbi Etik Sempozyumu; 13 Mart 2003, İstanbul.

12) VI. Ulusal Halk Sağlığı Günleri, Türkiye’de 2000’e Doğru Bulaşıcı Hastalıklar Sorunu; 06-09 Ekim 1999, Malatya.

13) İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Romatolojik Hastalıklar Sempozyumu; 17-18 Nisan 2003, İstanbul.

14) Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Marmara Bölgesi Eğitim Hastaneleri Aylık Acil Cerrahi Toplantıları, İstanbul.

15) İstanbul Cerrahi Derneği Aylık İstanbul Cerrahi Toplantıları, İstanbul.

16) Kanserle Savaş Vakfı, Meme Kanserinde Sürekli Eğitim Toplantıları, İstanbul.

  1. No comments yet.
(will not be published)