Archive for category Yağ Bezesi (Lipom)

YAĞ BEZESİ (LİPOM)

Lipom (Yağ Bezesi)

Yağ bezeleri için şu bilgileri verebiliriz;

“Lipom (yağ bezesi) genellikle deri ile kas dokusu arasında bulunan yavaş büyüyen yağ hücrelerinden yoğun doku ile oluşmuş olan kitlelerdir. Genellikle muayene ile mobil ve hassas olmayan kitlelerdir. Lipomlar her yaşda ortaya çıkabilirler ancak genellikle 20-40 yaşları arasında sık görülür.

Oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak, ailesel ve genetiksel faktörleri suçlayanlar vardır.

Lipom kötü huylu bir kitle değildir ve genellikle kişiye zararsızdır. Sıklıkla kollarda, gövdede, sıtta, bacakta, boyunda ve kalçada bulunur. Bu yumuşak doku yumrusu aslında vücudun bir çok yerinde oluşabilir.”

Kalın Barsakta Lipom (Kolonoskopi)

Memede Lipom (Mamografi)

“Lipom tanısı sıklıkla klinik muayene ile konur. Eğer yerleşim yeri farklı ise veya şüphelenilen klinik bir durum var ise ultrasonografi, tomografi veya MR, iğne ile biyopsi veya cerrahi biyopsi yaptırılabilir.”

Kalçada Lipom (MR)

Karında Ciltaltı Lipom (Ultrasonografi)

Sırtta Lipom

Boyunda Lipom

Tedavi:

“Tedavi genellikle gerekli değildir. Ancak  lipom istenmeyen bir yerleşim yerinde ise ve basıya bağlı sıkıntı oluşturuyorsa, ağrılı ise, hızla büyüyorsa veya hastada kozmetik sorunlar yaratıyorsa cerrahi olarak çıkarılmalıdır.”

Aşağıda cerrahi lipom eksizyonu gösterilmiştir:

Lipomun kötü huylu bir kitle olmaması nedeni ile mikroskopik inceleme her zaman gerek görülmese de, tıbben doğru olan vücuttan çıkarılan her bezeni çıkarılmasından sonra patolojik inceleme yapılmasıdır.

Op. Dr. Türker Ertürk

Genel Cerrahi Uzmanı

2 Comments