Archive for category Endoskopi

KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİ

Alt gastrointestinal sistem (alt sindirim sistemi) endoskopisi;

Kolonoskopi : Ucunda kamera olan ince ve bükülebilir uzun bir alet  ile anüsten girilerek bütün kalın barsağın ve ince barsakların kalın barsağa komşu kısmının görüntülenmesi yöntemidir.

Rektosigmoidoskopi : Kalın barsağın anüse (makata) yakın kısmının (yaklaşık son 60cm’lik kısım) incelenmesine verilen addır.

Rektoskopi : Kalın barsağın son kısmının (yaklaşık 20cm’lik) incelenmesine verilen addır.

İşlemden önce barsakların mushil benzeri boşaltıcı ilaçlar yardımıyla temizlenmesi gerekir. İşlemden 8 saat önce hastanın ağızdan  gıda alımı kesilir.  İşlem sedo-analjezi yada genel anestezi altında gerçekleştirilmektedir.  İşlemin ortalama süresi 10 ile 45  dakika arasıdır. Kolonoskopi sırasında eğer ek işlem yapılacaksa (polipektomi, biyopsi v.b.) işlem süresi yapılacak ek girişime bağlı olarak uzayabilmektedir. Kolon (kalın barsak) kanseri tanısında en güvenilir yöntemdir.

Hasta inceleme öncesi kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa ve ilaç allerjisi varsa veya ek bir hastalığı varsa doktorunu bu konuda bilgilendirmelidir .

Kolonoskopi Kimlere Yapılmalıdır?

Kolonoskopi yaptırmak gereken ve altta yatan hastalığın tanısı ve tedavisi açısından yararı olacak hastalık belirtilerini şöyle sıralanıyor:

1. Kabızlık

2. İshal

3. Karın ağrısı

4. Anal kanaldan kanama, açıklanamayan kansızlık, kilo kayıbı

5. Kolon ve rektum kanserlerinin tedavisinden  sonra takip amaçlı

6. Diğer görüntüleme yöntemlerinde saptanan kalın barsak duvarında ait patoloji görüntülerin aydınlığa kavuşturulası için  hastalara kolonoskopi önerilmektedir.

Kolonoskopi ile Hangi Hastalıklar Değerlendirilir?

Alt sindirim sistemi endoskopisi ile bir çok hastalığın teşhisi ve bazılarının tedavisi yapılabilmektedir. Özetle kolonoskopi ile hangi hastalıkların incelendiğini yerlerine göre şöyle belirtebiliriz:

Anal Kanal:

Hemoroid

Polip

Anal Fistül

Tümör v.b.

Rektum ve Sigmoid Kolon:

Divertikül

Polip

Ülser

Darlıklar

İnflamatuar Barsak Hastalığı

Torsiyon

Tümör v.b.

Kalın Barsağın Diğer Bölümleri (İnen Kolon, Transvers Kolon, Çıkan Kolon ve Çekum):

Divertikül

Polip

Darlıklar

İnflamatuar Barsak Hastalığı

Tümör gibi hastalıklar değerlendirilir.

“Kolon kanserinden korunmak için 50 yaşını aşmış herkese kolonoskopi yapılması önerilmektedir.”   “Yakın akrabalarında kolon kanseri olanların ise, ailedeki en genç kanserli hastanın yaşından 10 yıl önce kolonoskopi yaptırmaları gerekir. Kolon kanserlerinin büyük çoğunluğu polip denen iyi huylu tümörlerin üzerinde gelişir. Uygun zamanda yapılan kolonoskopi, kanser gelişmeden önceki aşamada poliplerin bulunup alınmasını (Polipektomi) sağlar.  Bu şekilde hastaları hem kanserden hem de ameliyattan kurtarır. Kalın Barsağından polip alınanların, polipin özelliğine göre, 1 ile 3 yılda bir takip amaçlı kolonoskopiler yaptırması gerekir.”

“Kolonoskopi; Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı gibi kanser dışı kalın barsak hastalıklarının tanı ve takibinde de kullanılır.”

“Kolonoskopi, kalın barsak kanamalarının tanı ve tedavisini sağlayarak hastaları ameliyat olmaktan kurtarabilir.”

Op. Dr. Türker ERTÜRK

Genel Cerrahi Uzmanı ve Endoskopist

No Comments

GASTROSKOPİ

GASTROSKOPİ

Üst gastrointestinal sistem (üst sindirim sistemi) endoskopisi :

“Gastroskopi yada Özofagogastroduodenoskopi; yemek borusu, mide ve onikiparmak barsağı  hastalıklarının tanısında en güvenilir yöntemdir. Ucunda kamera olan ince, uzun ve bükülebilen bir alet yardımıyla ağızdan girilerek inceleme yapılır. Gatroskopi, tedavi ve izleme olanağı gibi ek üstünlükleri bir yana salt tanı gücü yönünden röntgen, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans, ultrasonografi gibi bilinen görüntüleme yöntemlerine tartışmasız üstündür. Çünkü gastroskopi tetkiki ile lezyonları doğrudan  gözleme olanağı ve biyopsi yani parça alınarak tam teşhis koyma olanağı vardır.

İnceleme için midenin boş olması gerektiğinden, hastaların işlemden önceki 6-8 saat boyunca hiç bir şey yiyip içmemeleri gerekir. İşlemden hemen  önce ağız boşluğunu duyarsız hale getirmek  için topikal (yüzeyel) anestezik solüsyonlar kullanılır ve ardından sedasyon yada genel anestezi ile işlem tamamlanır. İşlemin ortalama süresi 5 ila 15  dakika arasıdır.

Hasta gastroskopik inceleme öncesi  kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsa doktoru ile iletişime geçmeli ve inceleme uygun bir zamanda planlanmalıdır.

İnceleme sırasında  midede polip, tümoral kitle saptanırsa  yada gastrit veya ülser varsa doku farklılaşmasını düzeyini saptamak ve/veya Helicobacter pylori mikrobu tespiti için  mideden biyopsi alınabilir.

İşlemden ortalama 1-1,5 saat sonra hasta ağızdan beslenmesine devam edebilir. İşlem günü hastanın ağır işler yapmaması  ve otomobil kullanmaması önerilir.”

Gastroskopi Kimlere Yapılmalıdır?

Gastroskopi yaptırmak gereken ve altta yatan hastalığın tanısı ve tedavisi açısından yararı olacak hastalıklar şöyle sıralıyor:

1. Devamlı bulantı veya kusma

Torakal Ösofagus

Distal Ösofagus

2. Kan kusma veya büyük abdestte siyaha yakın renkte kan görülmesi

3. Erken doyma veya kilo kaybı ile iştahsızlık

4. Mide üstünde yanma ve ağrı

5. Sırta vuran karın ağrısı

6. Şişkinlik, geğirme, hazımsızlık hissi

Mide Korpusu

Kardia-Ösofagiel Bileşke

7. Kalp değerlendirmesi negatif bulunan göğüs ağrısı

8. Kolon (kalın barsak) inceleme sonuçları negatif bulunan demir eksikliği anemisi

9. Yakıcı madde içimi

10. Malabsorbsiyon şüphesi ( ince bağırsak biyopsisi için)

11. Yabancı madde yutma

Duodenum II. Kısım

Antrum ve Pilor

12. Yutkunma güçlüğü

13. Sürekli olan ağız kokusu, boyunda yiyeceklerin takılma hissi

14. Daha önce geçirilmiş mide ameliyatı kontrolü

Gastroskopi ile Hangi Hastalıklar Değerlendirilir?

Üst sindirim sistemi endoskopisi ile bir çok hastalığın teşhisi ve bazılarının tedavisi yapılabilir. Özetle gastroskopi ile hangi hastalıkların incelendiğini yerlerine göre şöyle sıralayabiliriz:

Ösofagus (Yemek  Borusu):

Gastrik Polip

Ösofajit

Ösofajit

Ösofagus Varisi

Divertikül

Kimyasal yanık

Akalazya

Reflü

Tümör  v.b.

Mide :

Malign Mide Ülseri

Malign Mide Ülseri

Mide Fıtığı

Gastrit

Reflü

Ülser

Pilor Stenozu

Tümör  v.b.

Bulbus (Oniki parmak barsağı girişi):

Bulbit

Bulbus Ülseri

Duodenum (Oniki parmak barsağı) II. Kısım:

Duodenit

Ülser

Divertikül

İltihabi hastalıklar

Tümör v.b.

Op. Dr. Türker ERTÜRK

Genel Cerrahi Uzmanı ve Endoskopist

No Comments